LUCRARI GEOTEHNICE – OCTAGON FUNDATII SPECIALE

* Piloti forati de dimensiuni mari, precum si a a micropilotilor

Piloții forați permit transmiterea încărcărilor mari ale structurii unei clădiri în adâncime (fundare indirectă), susținerea excavațiilor si stabilizarea terenurilor predispuse la alunecare. OCTAGON FUNDATII SPECIALE execută toate tipurile de piloți forați de diametru mare (ø 600- 2.000 mm), cu adâncimi de până la 50 m.

* Pereti mulati

Pereții mulați asigură etanșeitatea, stabilitatea și susținerea excavațiilor adânci. Parcările și pasajele subterane, tunelurile și subsolurile sunt proiecte care implică execuția pereților mulați. Impermeabilizarea construcțiilor hidrotehnice, precum barajele, și stabilizarea versanților, necesită, de asemenea prezența pereților mulați. OCTAGON FUNDATII SPECIALE construiește pereți mulați pentru toate aceste tipuri de proiecte.

* Fundații speciale în sistem top down

Construcția top-down este una dintre soluțiile optime pentru clădirile cu multe subsoluri, care necesită excavații de dimensiuni mari în plan. Metoda de construcție a fost adoptată la începutul anilor ’60, iar în prezent este utilizată, în general, pentru construcția clădirilor situate in zone urbane, aglomerate.

Avantajele și provocările metodei de construcție top-down:

Un avantaj al acestei metode de construcție constă în faptul că infrastructura și suprastructura pot fi construite concomitent, timpul de executie fiind redus semnificativ. Susținerea excavației se realizează cu planșeele subsolului în loc de sprijiniri temporare, ceea ce este avantajos din punct de vedere financiar.

Datorită rigidității sporite a planșeelor, în comparație cu cea a sprijinirilor temporare, deformațiile pereților de sprijinire sunt mai mici, deci crește gradul de siguranța a excavației.

Construcția top- down poate prezenta și provocări pentru constructori, întrucât excavarea sub planșeu este dificil de executat.

* Barete

* Pereți cortină

* Ancoraje

Ancorajele sunt elemente de susținere, cu rol de preluare și transmitere a eforturilor în sol. O ancoră este compusă din toroane de oțel, cimentate în foraj și are două părți: zona de ancoraj (bulb) și lungimea liberă. Ancorajul se realizează prin interacțiunea bulbului cu solul, pentru a transfera sarcina.

Ancorajele se folosesc cel mai adesea pentru a susține peretele de sprijinire al unei excavații adânci. Pot avea caracter permanent sau temporar. Acestea din urmă, după ce nu mai sunt necesare, fie se detensionează, fie se extrag.

Lucrările de stabilizare a versanților sau a unor masive de roci stâncoase fisurate puternic, pot fi realizate cu ajutorul ancorajelor. Nu este recomandată utilizarea ancorajelor în anumite categorii de terenuri: soluri sensibile la umezire, soluri mâloase și soluri care conțin materii organice.

* Injectii

Injecțiile cu suspensie de ciment sunt folosite pentru a îmbunătăți condițiile solului, prin umplerea golurilor și fisurilor existente, cu material injectat sub presiune.

Injecțiile cu suspensie de ciment sunt utilizate în construirea barajelor și a tunelurilor, pentru a îmbunătăți conexiunea dintre structură și sol, a sigila excavațiile adânci și a îmbunătăți capacitatea portantă a bazei piloților forați.

Forajul este realizat printr-o metoda aleasă în funcție de caracteristicile solului. Injecția cu suspensie realizată în general din apă, ciment și aditiv, este amestecată într-un mixer de mare viteză.

* Drenaje verticale

* Palplanse

Palplanșele sunt elemente folosite pentru sprijinirea pereților verticali ai unor săpături adânci, care coboară sub nivelul apelor freatice. În general, prezența palplanșelor în cadrul unei construcții are un dublu rol: sprijinirea pereților săpăturii și construirea unei incinte etanșe, care să nu permită infiltrarea apei.

Palplanșele pot fi executate din plastic (PVC), metal sau beton armat. Cele mai uzuale sunt palplanșele metalice. Palplanșele din metal sunt utilizate în cazul săpăturilor adânci, executate sub nivelul apelor freatice. Pot fi folosite atât cu caracter provizoriu, cât și cu caracter definitiv, recuperarea lor fiind ușor de realizat. Dezavantajele constau în costul ridicat și în zgomotul și trepidațiile generate de baterea lor, care pot fi deranjante pentru riverani. Din acest motiv, utilizarea palplanșelor metalice în zonele urbane, este limitată.

* Epuismente

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

LUCRARI GEOTEHNICE - Octagon Fundatii Speciale

Contact

Pentru orice fel de informații sau stabilirea unei întâlniri vă rugăm să ne contactați.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search